wizy do usa

PRZYWRÓCENIE STATUSU STAŁEGO REZYDENTA USA
Utrata zielonej karty / Powracający Stały RezydentStali rezydenci, którzy nie wrócili w terminie do Stanów Zjednoczonych (przebywali ponad 12 miesięcy poza terytorium USA), mogą ubiegać się wizę imigracyjną w kategorii Powracajacego Stałego Rezydenta. KANCELARIA DORADCZA SZMURŁO posiada wieloletnie doświadczenmie w dziedzinie amerykańskiego prawa imigracyjnego.

Podczas interview w konsulacie w Warszawie osoby aplikujące winny udowodnić, że:
  • w chwili wyjazdu z USA posiadały status Stałego Rezydenta
  • wyjeżdżając z USA miały zamiar wrócić do Stanów Zjednoczonych i nigdy nie odtąpiły od tego zamiaru
  • wracają do USA po tymczasowym pobycie poza ich granicami a przczyczyny przedłużenia pobytu były wynikiem zdarzeń losowych i nie były planowane.
  • spełniają wszystkie kryteria nezbędne do ubiegania się o wizę imigracyjną

I etap: zakres czynności
  • przygotowanie formularza DS-117,
  • przygotowanie podania o przywrócenie statusu powracającego rezydenta,
  • przedstawienie listy dokumentów, jakie należy przedłożyć w Ambasadzie Amerykańskiej - Sekcji Konsularnej,
  • przygotowanie Aplikanta przez Dr. Jerzego Szmurło, CMC do interview z konsulem.


II etap: zakres czynności
  • przygotowanie elektronicznego formularza DS-260,
  • konsultacje przy przygotowaniu innych dokumentow i oświadczeń oraz formularzy wkazanych w instrukcji IV/F04
kontakt