wizy do usa

E-PORADY WIZOWE
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług doradczych także przez internet. Zasady są proste. Aby otrzymać od nas opinię lub poradę z zakresu świadczonych przez nas usług:
  1. Należy przesłać za pośrednictwem poczty e-mail swoje pytanie, opisując w miarę szczegółowo zagadnienie. Można skorzystać z FORMULARZA KONTAKTOWEGO.
  2. Po otrzymaniu zapytania, zaproponujemy wysokość honorarium za poradę oraz wyślemy Regulamin świadczenia usług obowiązujacy w Kancelarii.
  3. W przypadku akceptacji Regulaminu świadczenia usług oraz zaproponowanego honorarium, Klient dokonuje wpłaty określonej kwoty na rzecz Kancelarii. (numer konta)
  4. Po odnotowaniu wpłaty na konto, Klient otrzymuje pisemną poradę za pośrednictwem e-mail lub drogą telefoniczną.
  5. Porada sporządzana jest wyłącznie dla Klienta KANCELARII DORADCZEJ SZMURŁO i jest chroniona prawem autorskim. Klient może poradę wykorzystać wyłącznie dla własnych potrzeb. Nie wolno udostępniać jej osobom / firmom trzecim.


kontakt