wizy do usa

ŚLUB Z OBYWATELEM AMERYKAŃSKIM W POLSCE
Dopełnienie formalności związanych z zawarciem związku małżeńskiego w Polsce między obywatelem/ką USA i obywatelem/ką Polski jest czasochłonne i skomplikowane. Spółka oferuje pomoc w przeprowadzeniu formalności.

Procedura postępowania w przypadku ślubu z obywatelem amerykańskim w Polsce.

Honorarium za wstępne konsulatacje - 300zł

ETAPY WSPÓŁPRACY


Po otrzymaniu z USCIS decyzji o zatwierdzeniu petycji I-130, oferujemy Państwu pomoc w dalszym procesie sponsorowania oraz przygotowania do inteview w konsulacie, w tym przygotowanie formularzy DS-260, DS-261 i innych.

Honorarium w przypadku prowadzenia sprawy:

  • przygotowanie i rejestracja on-line formularza DS-260: 1000 zł/osobę.
    Dzieci poniżej 16. roku życia (nieukończopne 16 lat w dniu rejestracji formularza DS-260): 500zł/osobę
  • po wyznaczeniu przez KCC terminu interview w konsulacie: analiza listy wymaganych czynności i dokumentów (pomoc w przygotowaniu), elektroniczna rejestracja sposobu odbioru paszportów z wizami: 1000 zł/rodzinę
  • przygotowanie do interview w konsulacie: 500 zł/rodzinę (opcjonalnie)

Aplikant we własnym zakresie dokonuje opłaty imigracyjnej po uzyskaniu wizy:
220 USD/osobę.


Sposób płatności za nasze usługi
kontakt