wizy do usa

REZYGNACJA ZE STAŁEGO POBYTU w USA

Istnieje możliwość zrzeczenia się statusu stałego rezydenta z jednoczesnym wystąpieniem do konsula o wydanie wizy nieimigracyjnej.

  • przygotowanie formularza I-407 wraz z pisemnym uzasadnienia rezygnacji oraz przygotowanie do interview w konsulacie
  • w przypadku jednoczesnego aplikowania o wizę nieimigracyjną np. B-1/B-2, przygotujemy stosowną dokumentację wizową.


WIZA NIEIMIGRACYJNA B-1/B-2


  • rejestracja elektronicznego formularza wizowego DS-160
  • ustalenie terminu spotkania z konsulem w dogodnym dla Klienta terminie
  • formularz opłaty wizowej (Bank Pocztowy)
  • indywidualne przygotowanie wykazu dokumentów w celu ich przedstawienia podczas wizyty w konsulacie
  • konsultacje i merytoryczne przygotowanie Klienta do rozmowy z konsulem przeprowadzane przez prezesa zarządu Kancelarii, Dr. Jerzego Szmurło, CMC.
    Istnieje możliwość odbycia konsultacji osobiście w siedzibie firmy lub telefonicznie


SPOSÓB PŁATNOŚĆ ZA USŁUGI KANCELARII - nr konta (kliknij)


Klient we własnym zakresie wnosi opłatę wizową (prześlemy stosowny formularz lub link do dokonania płatności on-line). Klientom Kancelarii, którzy dokonali wpłaty ustalonego honorarium - prześlemy drogą elektroniczną formularz pomocniczy niezbędny do przygotowania przez nas Elektronicznego Wniosku / Formularza Wizowego on- line DS-160 oraz pytań do formularza I-407.
kontakt