wizy do usa

ODMOWA STAŁEGO POBYTU (uchylenie zakazu wjazdu)
WAIVER / forms I-601, I-212Osoby, ktore przekroczyły przyznany przez urzędnika imigracyjnego okres pobytu na terytorium USA i przebywają obecnie w kraju oczekując na spotkanie w konsulacie w związku np. z realizacją procesu sponsorowania przez rodzinę, zgodnie z amerykańskim prawem imigracyjnym, otrzymują zakaz uzyskania stałego pobytu ( "zielonej karty").

Istnieje procedura, która umożliwia, w uzasadnionych przypadkach, uzyskanie "waiver", czyli "uchylenie zakazu wjazdu do USA". W przypadku zainteresowania staraniem sie o "waiver", prosimy o kontakt poprzez poniższy formularz kontaktowy, umożliwiajacy konsultację przypadku i określenie stanu faktycznego i szans na przeprowadzenie procedury.

Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy ubiegającym się o wizy emigracyjne do USA , w tym uzyskaniu "waiver" w związku z zakazem przekroczenia granicy USA. Przygotujemy pisemny wniosek o uchylenie zakazu wjazdu do USA (waiver), w tym niezbędne formularze I-601, I-212.

Wynagrodzenie za wyżej wymienione usługi jest uzgadniane indywidualnie w zależności od stanu faktyczngo i złożoności sprawy.kontakt