AMERYKAŃSKA LOTERIA WIZOWA DV-2018, DV-2017, DV-2016
Zielona karta/stały pobyt w USADV-2018 podamy informację we wrześniu czy Polacy mogą wysyłać zgłoszenia

DV-2017 wyniki losowania od 3 maja 2016r do 30 września 2017r

DV-2016 wyniki losowania od 1 maja 2015r do 30 września 2016rKlienci Kancelarii, którzy wylosowali stały pobyt w USA otrzymają od nas za pośrednictwem e-mail zawiadomienie o wynikach pozytywnego losowania.


W przypadku gdy zostali Państwo wylosowani w Loterii DV-2016 oraz w DV-2017, zapraszamy do współpracy z Kancelarią przy dalszej, zasadniczej procedurze związanej z uzykaniem "zielonej karty."

KANCELARIA DORADCZA SZMURŁO sp. z o.o. posiada 25. letnie doświadczenie w dziedzinie amerykańskiego prawa imigracyjnego, w tym 5. letnie w USA.

Służymy profesjonalną pomocą przy przygotowaniu wymaganych elektronicznych formularzy DS-260.
Ponadto oferujemy opiekę merytoryczną podczas przebiegu całego procesu aplikowania o wizę imigracyjną w ramach Loterii Wizowej oraz przygotowanie do inteview w konsulacie.


Honorarium w przypadku prowadzenia sprawy (przygotowanie formularza DS-260 oraz konsultacje): 1000 zł/osobę
Dzieci poniżej 16. roku życia: 500zł/osobę

Przygotowanie do interview w konsulacie: 500 zł/rodzinę (opcjonalnie)kontakt