wizy do usa

REENTRY PERMIT


Posiadacz zielonej karty, który zamierza przebywać poza granicami USA przez okres od 1 do 2 lat, zanim opuści teren USA powinien starać się o re-entry permit, zwany także jako "biały paszport".

Oferta KANCELARII:
  • konsultacje (zweryfikujemy czy dana osoba kwalifikuje się do ubiegania się o reentry permit),
  • wypełnienie wniosku I-131,
  • wypełniony wniosek przesyłamy do Klienta wraz z instrukcją dalszego postępowania.

Honorarium:

Honorarium za konsultacje wynosi 300 zł, dalsze postępowanie: 1500zł/osobę.
kontakt